google search

Fathers and Daughters (2015) สองหัวใจสายใยนิรันดร์

Fathers and Daughters สองหัวใจสายใยนิรันดร์
Fathers and Daughters สองหัวใจสายใยนิรันดร์

คะแนนเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนโหวต 0

 

Fathers and Daughters สองหัวใจสายใยนิรันดร์

Fathers and Daughters เรื่องราวของนักเขียนที่ประสบปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูลูกสาวเนื่องจากปัญหาทางสุขภาพจิต ทำให้เขาต้องพลัดพรากกับเธอ
และลูกสาว ในอีก 27 ปีให้หลัง ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องความรัก เรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับพ่อของเธอจะเป็นตัวทำลาย หรือประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน!!! สองหัวใจสายใยนิรันดร์

เรื่องที่ใกล้เคียง