ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ก่อนเริ่มใช้บริการคุณจำเป็นต้องอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อไปนี้ด้วยความรอบครอบ เนื่องจากการใช้บริการของเราอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณเกี่ยวกับเงื่อนไขทั้ง 5 ข้อนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. อายุของผู้ใช้งาน – เนื่องด้วยเนื้อหาของเว็บไซต์ www.9999hdmovie.com มีความหลากหลาย ดังนั้นเราจึงกำหนดให้ผู้ที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี จึงจะสามารถเข้ารับบริการได้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน แต่จะเข้าถึงได้บางเนื้อหา และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
  1. การเปลี่ยนแปลงเนื้อห – www.9999hdmovie.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือระงับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์เมื่อใดก็ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขวิดีโอได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจชี้แจงเหตุผลให้กับผู้ใช้งานได้ทราบ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง www.9999hdmovie.com แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
  1. การเข้าถึงเนื้อหา – ผู้ใช้บริการ www.9999hdmovie.com สามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.9999hdmovie.com ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการ

ขณะเดียวกันในการออกแบบ เค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ www.9999hdmovie.com ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นจึงเป็นลิขสิทธ์ของ www.9999hdmovie.com แต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตทำการคัดลอกเว็บไซต์ในทุกกรณี

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า – www.9999hdmovie.com มีลิขสิทธิ์ที่แน่นอนชัดเจน เว้นแต่จะระบุไว้ในกรณีอื่น ซึ่งเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิกที่มีเนื้อหาเครื่องหมายการค้า และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ www.9999hdmovie.com เท่านั้นและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ
  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท – เมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุณอาจพบข้อมูลที่ไม่ใช่ของ www.9999hdmovie.com เนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือพัฒนาภาพยนตร์และรายการต่างๆ ขึ้นมาเอง แต่เป็นเพียงผู้รวบรวมเนื้อหาเพื่อทำการอัปโหลดลงในเว็บไซต์ www.9999hdmovie.com สำหรับให้ความบันเทิงของผู้ใช้บริการเท่านั้น และเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ สำหรับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทุกๆประการ

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใช้บริการ www.9999hdmovie.com จะต้องอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขทั้งหมด และต้องยินยอมก่อนใช้บริการ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆของ www.9999hdmovie.com ทุกข้อกำหนด โดยในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้คำว่าคุณหมายถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้จะดำเนินการใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดของ www.9999hdmovie.com โดยทางเราสามารถเพิ่มหรือลบข้อความใดๆ และทำการปรับปรุงใดๆก็ได้ตามนโยบายที่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ www.9999hdmovie.com แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากการใช้งานจะเป็นไปตามเวอร์ชันล่าสุด